מכווץ בקבוקים

מכווץ הבקבוקים נועד בראש וראשונה לעודד את הציבור למיחזור בקבוקים ככלל ומיחזור הבקבוקים המשפחתיים בפרט. שימוש במכווץ מייצר מודעות לחשיבות השמירה על הסביבה במעגלים הקרובים והרחוקים